Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod provozovaný Irenou Pantůčkovou -Soukromé kožešnictví se sídlem Filipov 54, 53901 Kameničky identifikační číslo:400 97 251,zapsaném na městském úřadě Hlinsko v Č.,č.j.ŽÚ/68/2015 ŽÚ/3 ,Spis.značka ŽÚ/68/2015 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.pantuckova.cz

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením§1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník ,vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Kupní smlouva - objednání

Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno, zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištˇovat a opravovat chyby vzniklé při zadání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat" .

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje ,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, součástí je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz. níže) a že s nimi souhlasí. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku, náklady na internetové připojení, telef. hovory si hradí kupující sám.

Práva z vadného plnění: Veškeré, zde nabízené zboží sami vyrábíme a snažíme se nabídnout zákazníkovi tu nejlepší kvalitu. Pokud se přesto na našem zboží vyskytne závada, budeme reklamaci vyřizovat individuálně v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. O případných vadách je kupující povinen ihned naši firmu informovat. Za vady vzniklé přepravcem, nevhodnou údržbou, nevhodným používáním, opotřebováním - neručíme. Informujte nás vždy o reklamaci předem telefonicky, emailem. Zboží zašlete jako doporučený balík s dokladem o koupi v našem obchodě/ne na dobírku/ Vaši reklamaci, pokud bude oprávněná, vyřídíme nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží.

Možnost vrácení zboží

zákazník má právo bez uvedení důvodu vrátit zboží do 14 dnů po jeho obdržení.Vrácené zboží musí být nepoškozené,poštovné hradí zákazník.Zboží bude překontrolováno a do 14 dnů vyplacena částka na účet ,který uvede zákaznik.

Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování vzniklé nošením a vady způsobené nesprávným ošetřováním.

Doručení zboží -způsob dopravy

  • Doprava Českou poštou - Česká pošta doručuje balíky obvykle 2-3 dny po převzetí od nás.Pokud nejste přítomni,nechává ve Vaší schránce vzkaz,kde balíček je a kdy si ho můžete vyzvednout.

Platba za zboží

Česká pošta  se hradí v hotovosti.Možno také platbu předem bezhotovostním převodem na účet naší firmy.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále vše jako "osobní údaje".

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje pří objednávce z internetového obchodu uvádět pravdivě. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovány po dobu deseti let  v elektronické nebo tištěné podobě.

Soubory ke stažení

Copyright Irena Pantůčková 2015, vytvořil Václav Pávek